UC SYD

National og international konference. Universitetsskoler - et partnerskab mellem uddannelse, skole og forskning.


Dato og tid

Mandag d. 8. maj 2017 kl. 09:00 til 15:45

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 1. maj 2017 kl. 10:00

Sted

UC SYD Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding
Denmark

Arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk

National og international konference. Universitetsskoler - et partnerskab mellem uddannelse, skole og forskning

Hvad er god læreruddannelseskvalitet? Hvor tæt på praksis skal uddannelsen være? Hvordan kommer forskningen tættere på skolen og uddannelsen? Og hvordan sikrer vi, at studerende gennem teori, empiri og praksis lærer det, de skal bruge for at udvikle en god skole og god undervisning?

”Universitetsskoler” er partnerskaber med henblik på at styrke og udvikle folkeskolen, læreruddannelsen og uddannelsesforskningen. Et ”reelt” partnerskab, der skaber sammenhæng mellem forskellige dilemmaer og logikker, og som stiller fornyet spørgsmål om, hvordan vi sammentænker og integrerer fagdidaktiske forløb, uddannelseskvalitet, empirisk forskning og skoleudvikling i praksis.

Konferencen vil give et indblik i de forskellige perspektiver, teorier og erfaringer, der gemmer sig bag ”Universitetsskoler” både nationalt og internationalt.

I Norge har man flere års erfaringer med universitetsskoler, og specielt i Trondheim er der udviklet partnerskaber mellem universitetet og kommunen i udviklingen af universitetsskoler.

I Tyskland er man ligeledes i gang med at arbejde på at udvikle koncepter omkring universitetsskoler.

På konferencen fremlægges desuden de erfaringer, som lærerstuderende, læreruddannere og forskere fra UC SYD og folkeskolelærere har fået gennem arbejdet med universitetsskoler i 2016/17. Det sker i form af praksiseksempler fra UC SYD og de tre involverede kommuner -Aabenraa, Kolding og Esbjerg med Borhskole, Vonsild Skole og Lyreskovskolen.

Program
8.45 - 9.00: Ankomst

9.00 - 9.30: Universitetsskoler? Sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis v. prorektor Alexander von Oettingen

9.30 - 10.00: Læreruddannelsen i et universitetsskoleperspektiv. Muligheder og udfordringer v institutchef Lars Breinholt Søndergaard

10.00 - 10.30: Kommunal skoleudvikling og universitetsskoler. v. skolechef Lars Svenson Kolding Kommune

10.30 - 10.45: Pause 

10.45 - 11.45: Korte sessioner: Stemmer fra forskningen og læreruddannelsen  

  1. Universitetsskoler blandt universitetsskoler - et perspektiv på forskning i universitetsskoler v. lektor Dorthe Carlsen.
  2. Mundtlighed - et dannelsesperspektiv i danskfaget. Eksempel på et fagdidaktisk forskningsprojekt i universitetsskoler. v. lektor Max Ipsen og lektor Dorthe Carlsen.
  3. Universitetsskoler som forskningsrum. v. forskningschef Keld Thorgaard.
  4. Universitetsskoler set ud fra et tysk perspektiv. v. Dr. Markus Janssen, Weingarten University.
  5. Lærings- og forskningsfællesskaber. v. docent Thomas Albrechtsen.

11.45 - 12.30 Frokost

12.30 - 13.30: Åben café: Stemmer fra praksis og universitetsskoler. Introduktion v. lektor Robert Jepsen.

Præsentation af skolernes didaktiske forløb. v. lærerne fra Bohrskole (Esbjerg), Vonsild Skole (Kolding) og Lyreskovskolen (Åbenrå).

13.30 - 15.00: Universitetsskolekoncept i Norge. v. prof. Per Ramberg og projektleder Ingrid Stenøien NTNU 

15.00 - 15.15: Kaffe

15.15 - 15.45: Paneldiskussion og afslutning.

Faglig kontakt
Ove Outzen
Projektmedarbejder, cand.mag.
Forskning - Innovation - Videreuddannelse
7266 5050 - 6133 2602 - oout@ucsyd.dk

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk