UC SYD

Reformationens indflydelse på pædagogik og dannelse


Dato og tid

Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 09:30 til 16:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 16. oktober 2017 kl. 23:30

Sted

Campus Haderslev - Festsalen
Lembckesvej 7
6100 Haderslev
Denmark

Arrangør

Lektor Hans Krab Koed
+45 7266 3071
hkko@ucsyd.dk

Seminar i samarbejde mellem UC SYD og Haderslev Stift


NY tilmeldingsfrist mandag d. 16. oktober 2017.


31. oktober 2017 er det 500 år siden Luther slog sine berømte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. En begivenhed af stor betydning for verdenshistorien. I Haderslev Stift og UC SYD har vi besluttet at fejre og markere reformationen ved at undersøge Luthers betydning for dannelse og uddannelse.

Seminaret er åbent for alle, herunder studerende, undervisere, præster, teologer etc.

Seminar og foredrag er gratis. Der skal betales for forplejning. Nærmere info nederst på denne side.

Arrangør: Ph.d., sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen og lektor Hans Krab Koed

Program:
09.30 - Ankomst og kaffe/te

09.50 – Hans Krab Koed - velkomst

10.00 – Biskop Marianne Christiansen
Indledning: Hvorfor et seminar om Luther og pædagogik og dannelse på en uddannelsesinstitution?

Alexander von Oettingen
10.15 – Prorektor, dr.pæd. Alexander von Oettingen
Opdragelse til frihed! - arven fra Luther
Med Luther og reformationen ændres forestilling om pædagogik fundamentalt. Vi får et nyt børnesyn, en ny forestilling om at lære og en nye forestilling om dannelse.
Forholdet mellem politik, religion, etik og pædagogik revolutioneres og det nye er, at barnet først skal lære, før det kan tage politisk stilling, være etisk ansvarlig og tro på gud.
Menneskets åbne dannelsesmulighed er muligheden for livslangt at bestemme sit forhold til samfundet, til den anden og til sin egen religiøsitet.

Lakshmi Sigurdsson
11.15 – Lektor Lakshmi Sigurdsson
Billede, sprog og dannelse - Luthers pædagogik for skole og kirke
Skriften står centralt i Luthers teologi, men han var også meget bevidst om, at vi som mennesker tænker og erkender i billeder. Han gjorde aktivt brug af den indre billeddannelse i sit virke som sjælesørger. Men hans billedopfattelse og brug af indre billeder kan også bidrage til belysning af dannelsestænkning og pædagogik. Så hvordan var forholdet mellem sprog og billede i Luthers pædagogiske projekt, og hvordan kan hans tanker om billeddannelse (på tysk: Bildung) sættes i relation til nutidens dannelsesdiskussioner?

12.30 – Frokost

Ove Korsgaard
13.15 – Professor Ove Korsgaard
Reformationens dannelsesmæssige betydning
Da Luther den 31. oktober 1517 slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, blev det indledningen til et religiøst jordskælv i Europa, der både fik dramatiske politiske og store pædagogiske konsekvenser. I foredraget vil der blive lagt særlig vægt på at belyse den betydning, som reformationen fik for undervisningen og opdragelsen af befolkningen i sin helhed og den opvoksende generation i særdeleshed, samt diskutere reformationens dannelsesbetydning for samfundsudviklingen i Danmark.

14.45 - Kaffe og kage

Christian Hjortkjær
15.00 - Ph.d. og højskolelærer Christian Hjortkjær
Hvorfor er vi så enestående?
Hvad stiller vi op, når ungdommen ikke er, hvad den har været. Førhen var ungdommen skamløs og udannet. I dag er den sygeligt seriøs. Den forsøger uafbrudt at leve op til idealet at være enestående. Men ingen ved, hvor idealet kommer fra, og hvad der skal til for at opfylde det. Derfor inddeles døgnet i klokketimer, så præstationen kan presses til det maksimale. Ungdommen både frygter verdens straf og straffer sig selv.
500 år efter Luther er vi tilbage, hvor han startede. I præstationssamfundet og angstens tidsalder. Vi maksimerer som munke og fortaber os selv til et ideal, der ikke kan opfyldes. Når bedre er muligt, er godt ikke godt nok.
Hvad skal vi gøre for ikke at miste en hel generation? For at den ikke mister sig selv?

16.00 – Hans Krab Koed – seminaret afsluttes

Forplejning
Seminar og foredrag er gratis

Dagsforplejning 135 kr. (ekskl. vand) – betales ved tilmelding

Morgenmad: Bolle med smør, marmelade, ost/pålæg, kaffe/the.

Frokost: Forret og hovedret.

Kaffe: Kage hertil kaffe/the.

Herudover afregnes for drikkevarer til frokost

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Lektor Hans Krab Koed
+45 7266 3071
hkko@ucsyd.dk