UC SYD

Musikalsk læring på tværs


Dato og tid

Torsdag d. 4. januar 2018 kl. 09:00 til fredag d. 5. januar 2018 kl. 17:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 23:00

Sted

Tobakken
Gasværksgade 2
6700 Esbjerg
Denmark

Arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Konferencen henvender sig til musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO, undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser, musikere i det hele taget og andre med interesse.

UC Syd og SDMK ønsker med konferencen at samle et bredt felt af musikpædagogiske aktører til fælles inspiration, refleksion og videndeling omkring muligheder i den åbne skole og vise nogle af de mange aktuelle eksempler på nyskabende og tværgående musikundervisning.

Vi vil sætte fokus på musikundervisning på tværs af professioner, kunstarter og genrer, og vi vil samtidigt sætte fokus på kreativitet og skabende processer i musikundervisningen.

Der er mulighed for at tilkøbe frokost og aftensmad torsdag og/eller frokost fredag.

Valg af spor til workshops vil komme senere. Der vil blive sendt en mail ud om det. 

Følgende spørgsmål er centrale på konferencen:

• Hvordan samarbejder man om musikundervisningen med andre professioner, så man udnytter hinandens forcer optimalt?
• Hvordan skaber den undervisende kunstner både kunstneriske oplevelser og gode læringsforløb?
• Hvordan kan samarbejdet styrke den musikalske skaben på et elementært niveau?
• Hvordan styrkes musikundervisningen inden for forskellige aldersgrupper?
• Hvad er kvalitet i musikundervisningen i det tværprofessionelle samarbejde?

Læs mere om konferencen, programmet og oplægsholderne på http://musikalsklaering.sdmk.dk/

Kontaktperson: Martin Gade - e.mg@sdmk.dk - tlf. 63119919

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk