UC SYD

Musikalsk læring på tværs


Dato og tid

Torsdag d. 4. januar 2018 kl. 09:00 til fredag d. 5. januar 2018 kl. 17:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 7. december 2017 kl. 20:00

Sted

Tobakken
Gasværksgade 2
6700 Esbjerg
Denmark

Arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Konferencen henvender sig til musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO, undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser, musikere i det hele taget og andre med interesse.

UC Syd og SDMK ønsker med konferencen at samle et bredt felt af musikpædagogiske aktører til fælles inspiration, refleksion og videndeling omkring muligheder i den åbne skole og vise nogle af de mange aktuelle eksempler på nyskabende og tværgående musikundervisning.

Vi vil sætte fokus på musikundervisning på tværs af professioner, kunstarter og genrer, og vi vil samtidigt sætte fokus på kreativitet og skabende processer i musikundervisningen.

HUSK
- der er mulighed for at tilkøbe frokost og aftensmad torsdag og/eller frokost fredag.

- valg af workshops.

- tilmelder du flere personer, bedes du senest 15. november fremsende en liste med de ønskede workshops til mg@sdmk.dk. Vælg i givet fald denne mulighed i workshopvalgmenuen til højre på denne side.

Torsdag: Der bliver afholdt workshops og oplæg i to blokke, hvor du kan melde dig til én workshop i hver blok. Sæt ét kryds i hver af nedenstående blokke.

Se nærmere beskrivelser på http://musikalsklaering.sdmk.dk/ (Klik på workshopholders navn og læs om den enkelte workshop). 

Workshops/oplæg kl. 13.00 - 14.00

 • Ping pong, samspil og musikbiler – om æstetiske processer i dagtilbud v/Henriette Klitnæs
 • Materialer og guidelines til et samarbejde mellem folkeskole og musikskole v/Else Marie Okkels
 • Fra sans til samling v/Kirsten Nielsen
 • Musik, leg og læring i indskolingen v/Kirsten Juul Seidenfaden
 • Workshop om hjemmebyggede instrumenter v/Jeppe Just
 • Tips til de umulige sammenspilshold og klassen v/Anders Møller
 • Dorothy Conaghan demonstrerer undervisning af en strygerklasse fra Gørding Skole

 Workshops/oplæg kl. 15.50 - 16.50

 • Materialer og guidelines til et samarbejde mellem folkeskole og musikskole v/Else Marie Okkels
 • Fra sans til samling v/Kirsten Nielsen
 • Musik, leg og læring i indskolingen v/Kirsten Juul Seidenfaden
 • Workshop om hjemmebyggede instrumenter v/Jeppe Just
 • Tips til de umulige sammenspilshold og klassen v/Anders Møller
 • “Den åbne skole i praksis” eksempler fra virkeligheden – Facilitator: Martin Gade

Fredag: Der bliver afholdt tre parallelle workshops og oplæg hvoraf du skal melde dig til én. Sæt et kryds ud for den workshop du ønsker at deltage i.

Se nærmere beskrivelser på http://musikalsklaering.sdmk.dk/ (Klik på workshopholders navn og læs om den enkelte workshop).

 • Små komponister v/Peter Bruun
 • Kunstnerisk læring versus æstetisk læring – kan musikalsk skabelse bane nye veje inden for musikpædagogikken? v/Mogens Christensen
 • Musikformidling til børn fra indskoling til gymnasium v/Henrik Goldschmidt


Følgende spørgsmål er centrale på konferencen:

• Hvordan samarbejder man om musikundervisningen med andre professioner, så man udnytter hinandens forcer optimalt?
• Hvordan skaber den undervisende kunstner både kunstneriske oplevelser og gode læringsforløb?
• Hvordan kan samarbejdet styrke den musikalske skaben på et elementært niveau?
• Hvordan styrkes musikundervisningen inden for forskellige aldersgrupper?
• Hvad er kvalitet i musikundervisningen i det tværprofessionelle samarbejde?

Læs mere om konferencen, programmet og oplægsholderne på http://musikalsklaering.sdmk.dk/

Kontaktperson: Martin Gade - mg@sdmk.dk tlf. 63119919

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk