UC SYD

Dialogforum for DTP: Gratis konference om praksis i relation til etniske minoritetsbørn i Dagtilbud.


Dato og tid

Torsdag d. 30. august 2018 kl. 08:15 til 11:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 1. august 2018 kl. 12:00

Sted

UC SYD Campus Aabenraa, Multisalen A 0 58
Campusalle 20
6200 Aabenraa
Denmark

Arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Kære dialogforum for DTP 

Hermed inviteres til årets konference for Dagtilbudsområdet i regi af dialogforum - forum for samarbejde mellem praksisfeltet/DTP og pædagoguddannelsen i Aabenraa særligt med henblik på praktik. 

D. 30. 8. 18 kl. 8. 30 - 11. 00

Årets tema er:
D
agtilbuds praksis og møde med etniske minoritets børn og deres familier.

På konferencen kan du blandt andet få viden om det pædagogiske arbejde med etniske minoritetsbørn i dagtilbud med fokus på bl.a. forholdet mellem planlagte og spontane aktiviteter. Se mere i programmet nedenfor.

Konferencen er relevant for ledere og ansatte med og uden tilknytning til praktik. Efter konferencen kan deltagende praktikvejledere og ledere blive 30 minutter længere. Her vil der være mulighed for at drøfte praktikrelevante spørgsmål med praktikkoordinator Anne Harving.


Oplægsholderne er:

Ole Steen Nielsen, chefkonsulent, MA, Videreuddannelsen, UC SYD

Gro Hellesdatter Jacobsen, adjunkt, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Jakob Jürgensen, pædagog, stud.pæd., DPU/AU

Konferencen foregår i Multisalen lok A. 0. 58

Program: 

8. 15 - 8. 30: Ankomst og morgenkaffe. Kom i god tid aht P-Pladser

8. 30 - 8. 40 Velkomst og introduktion til dagen ved Anne Harving, praktikkoordinator, og Henny Sommer Sørensen, tovholder for DTP-specialiseringen

8. 40 - 11. 00: Oplæg inkl pauser v Gro, Ole og Jakob:
  • Aktuelle politikker rettet mod etniske minoritetsbørn og deres familier. Hvilke tendenser ser vi i aktuelle politikker og i den offentlige debat, og hvordan kan pædagoger i dagtilbud forholde sig til dem?
  • Hvilken praksis kan pædagoger med fordel have i forhold til etniske minoritetsbørn i dagtilbud? Herunder præsenterer vi et almenpædagogisk perspektiv på praksis, og vi kommer ind på planlagte og spontane aktiviteter samt forældresamarbejde.
  • Endelig vil vi lægge op til en diskussion af, hvorvidt et øget fokus på læring i dagtilbud kan medføre, at processer præget af modstand og barrierer for deltagelse, der hidtil har fundet sted i skolen, nu i stigende grad finder sted i daginstitutioner.
11. 00: Tak for denne gang

11. 00 - 11. 30: Mulighed for ledere og praktikvejledere for at blive og drøfte specifikke spørgsmål vedr praktik i pædagoguddannelsen med Anne Harving og Henny Sommer Sørensen

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk