UC SYD logo

HOPPELINE (2016- 2020), for de 3-6 årige


HOPPELINE (2016- 2020), for de 3-6 årige


hoppeline 2019

Så er tilmeldingen til Hoppeline 2019 (og 2020) åben og ligesom tidligere, er det helt gratis at deltageI tilmelder jer her på siden og modtager derefter en fysisk Hoppelinepakke med posten, der indeholder alt, hvad I skal bruge til at skabe aktiverende og involverende legefortællinger.


Til hvem?
Hoppeline henvender sig til dagplejere og pædagogisk personale i vuggestuer, børnehaver og SFO.

Hvad?
Hoppeline er bevægelsesfortællinger med fokus på bevægelsesglæde, leg, det taktile, musik med mere. Hoppelines univers har forskellige karakterer: Hoppeline, Bissebøvsen, Frække Frø osv.

Alt materiale relaterer sig til forskningsbaseret viden om børn og pædagogik. 

Hoppelinepakken 2019 og 2020 – dét sender vi til jer med posten: 


I Hoppeline finde to forskellige pakker: 

– Én pakke der er målrettet børn i alderen 1 1/2-3 år >
– Én pakke der er målrettet børn 3-6 år (du er det rigtige sted)

Den gratis pakke består af fysisk materiale (fortælleark i et materiale, der kan benytte ude på legepladsen, hånddukke, bevægelseskort og en vejledning til inspiration). 

Hoppeline 2019

Når I tilmelder jer Hoppeline 2019, modtager I jeres fysiske pakke med posten senest 2 uger efter jeres tilmelding.

Derudover modtager I 2020-pakken, når den er klar i foråret 2020.

Hoppeline er et fleksibelt materiale, som kan anvendes på alle tidspunkter af året med forskelligt fokus. I kan vælge at fortælle sammen med en stor eller en mindre børnegruppe, og I kan benytte fortællingen og materialerne i den rækkefølge, I ønsker, og med den intensitet, der passer ind i jeres pædagogiske hverdag.

Hvorfor?
Formålet med Hoppeline er:

1) at give børn positive erfaringer med at bevæge sig sammen med andre, og understøtte leg og læring gennem kropslighed og bevægelse. 

2) at give det pædagogiske personale inspiration til at lade kropslighed og bevægelse være udgangspunktet for arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske læreplan (Børne- og socialministeriet, 2018).

Hvordan?
Omdrejningspunktet er bevægelsesfortælling, dvs. historier med 'indbygget' bevægelseaktivitet. Fortællingerne indeholder forskellige pædagogiske muligheder for at arbejde med læreplanstemaerne på en integreret måde. Og på Hoppelines hjemmeside findes en mængde supplerende materialer, som kan understøtte dette arbejde.

Vi er
Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt drevet af KOSMOS – nationalt videncenter for sundhedsfremme/UC SYD, og udviklet i samarbejde med børnehaver og studerende ved UC SYD. Hoppeline er støttet af Nordea-fonden. Projektperioden er 1. august 2018 til slutningen af 2020.

Hjælp os med at opsamle viden
Der er ingen forpligtigelser ved at deltage i Hoppeline, men da vi ønsker at bidrage til at styrke viden om pædagogik generelt, vil vi gerne opfordre til at deltage i opsamling af viden. Dette er dog helt frivilligt og ikke en forudsætning for at få tilsendt materialet og deltage.

Til dagplejere, vuggestuer og børnehaver
Med Hoppelinepakken forsøger vi at gøre det så nemt som muligt for jer, at bruge Hoppelineuniverset. Derfor er materialet lige til at gå til. Vi opfordrer til, at I sætter lidt tid af til at sætte jer ind i materialet og ser de vejledende videoer på www.hoppeline.dk.

Vi skal have forældrene med: Del jeres pædagogiske arbejde
Vi har gjort det nemt at dele projektet med forældre. Print og uddel forældrebrevet, så børnenes forældre kan se, hvad der foregår. I foråret 2019 lancerer vi en YouTubekanal, der henvender sig direkte til børn og forældre. Det vil få historierne og oplevelserne til at leve videre derhjemme, og give forældrene en mulighed for at være med.

Hoppelines pædagogiske målsætning er give pædagogisk personale:

– Inspiration til at lade kropslighed og bevægelse være udgangspunktet for arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske læreplan (Børne- og socialministeriet, 2018).

– Et fleksibelt koncept med plads til faglighed og medejerskab.

– Positive erfaringer med at inddrage det nære uderum til at skabe fælles legende, fysisk aktivitet.Kontakt ved spørgsmål om Hoppeline og materialet:

Lise Hostrup Sønnichsen
Lektor 
UC SYD
Forskning og Udvikling
+4572665258 | lhos@ucsyd.dk
Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
ucsyd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD /KOSMOS
Tlf: +45 72665258
lhos@ucsyd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD /KOSMOS
Tlf: +45 72665258
lhos@ucsyd.dk