UC SYD

Temadag om Interkulturalitet - mødet med etniske minoriteter i social- og sundhedssystemet


Dato og tid

Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 12:30 til 16:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 1. april 2019 kl. 08:00

Sted

UC SYD Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding
Denmark

Arrangør

Pia Assenholm
+45 72665260
ptoa@ucsyd.dk

Møder du etniske minoriteter i dit arbejde?

Møder du dem i det sundheds- eller det socialfaglige felt? Så er seminariet her noget for dig!

Det giver svar på nogle af de udfordringer der er. Vi ser på hvordan det viser sig og ikke mindst hvordan kan disse udfordringer kan imødekommes.


FORM
Der tages udgangspunkt i at deltagerne gennem inddragelse af egen praksiserfaring og oplæg af underviser, opnår kompetencer i det kulturelle møde med etniske minoritets patienter. 


INDHOLD
  • Hvad er kultur og hvilket betydning har kultur i sundhedssystemet
  • Mødet med den etniske patient – hvordan imødekommes udfordringer og forbedres mødet med patienter med anden etnisk baggrund
  • Opfattelse af sundhed og sygdom
  • Forskning og viden på området

FORM
  • Oplæg
  • Dialog
  • Workshop

BAGGRUND

Kulturforskelle er ikke noget, der bør udviskes.
De kan være kilde til undren - og fornuftig og kreativ eftertanke.
Det kan resultere i stor berigelse og gensidigt udbytte, hvis de bliver erkendt og respekteret.

Borger og patienter med anden etnisk/kulturel baggrund end dansk er stigende, hvilket giver udfordringer i sundhedssystemet. De er en del af den social- og sundhedsfaglige hverdag

I 2015 søgte rundt regnet 21.000 mennesker ifølge Danmarks Statistik (DS) asyl i Danmark. Det er det højeste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre tallene i 1998. Dette samtidig med at andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk generelt er stigende.  

I 2008 udgjorde borgere med anden etnisk baggrund end dansk 8,8 pct. af den samlede befolkning mod 11,6 pct. i 2015 og den udvikling vil fortsætte de kommende år

Sundhedsprofessionelles manglende viden om patienternes kulturelle baggrund og patienternes manglende viden om det danske sundhedssystem opleves som barrierer.

Der er brug for forståelse for patienter med en anden kulturel baggrund, hvordan sundhed og sygdom, sorg og smerte udtrykkes og opfattes anderledes, da konsekvensen ellers kan være manglende patientsikkerhed, kvalitetsforringelse i behandlingen og ulighed i sundhed.

Historierne fra denne gruppe kommer meget nemt til at drukne i sprogbarrierer, kultur, tørklæder og misforståelser.

Temadagen afholdes også 15. november 2018. Tilmeld dig til denne dag her.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Pia Assenholm
+45 72665260
ptoa@ucsyd.dk