UC SYD

Studiedag med vejledere


Dato og tid

Mandag d. 28. januar 2019 kl. 08:15 til 13:55

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 16:00

Sted

UC SYD Campus Aabenraa
Campusalle 20
6200 Aabenraa
Denmark

Arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Kære vejledere

På studiedagen d. 28. 1. 19 er der mulighed for, at vejleder kan deltage sammen med den studerende. Det er muligt for vejledere at shoppe "ind og ud" af programmet som det nu kan komme hen i fht arbejdstid mv.

Programmet ser således ud: 

8. 15 - 9. 50: Møde i den studerendes praktikgruppe med studietovholder. Indholdet er blandt andet den gode arbejdsportfolio. Husk at aftale mødested med din studerende - kom i god tid aht P-pladser.

10. 00 - 11. 30: Vejledere går til møde i Multisalen  med undertegnede (praktikkoordinator Anne Harving). Temaet for dette møde er Transfer og læring i praktikken. Studerende bliver i deres praktikgruppe.

11. 35 - 12. 20: Frokost med mulighed for at købe mad i kantinen

12. 20 - 13. 55: Forelæsning med Helle Winum Ph. D stud. i mulitisalen for hele optaget og alle deltagende vejledere om: interkulturel kommunikation i pædagogisk praksis. Se manchetten til Helles oplæg til sidst i dette.

Vejledere bedes tilmelde sig via nemtilmeld i senest d. 23.1.19. af hensyn til forplejning v mødet med mig:)

Der plejer at komme rigtig mange vejledere til denne dag. Det er en god måde at følge sin studerende på og en god måde for mig som koordinator at have kontakt til jer på, så jeg håber på lige så stor tilslutning som sædvanlig.

Mange hilsner Anne Harving
Praktikkoordinator, pædagoguddannelsen, UCSyd
Campus Aabenraa

Manchet til Helles oplæg:

Interkulturel kommunikation

Oplægget tager sit afsæt i det faktum at vi lever i et samfund fyldt med diversitet såvel i baggrund som i vilkår f.eks. etnicitet, socioøkonomiske forhold eller fysiske forhold som handicap eller sygdom. Som mennesker skaber vi en kulturel identitet, en ide om hvilke grupper vi hører til – og hvilke vi i hvert fald IKKE hører til! Men som pædagoger går vores professionelle arbejde på tværs af disse grupper, og det at arbejde med diversitet er et grundvilkår på alle pædagogiske arbejdspladser. Med afsæt i konkrete cases og eksempler fra praksis skal vi undersøge og diskutere, hvad det er der er på spil når vi kommunikerer interkulturelt. Interessante spørgsmål at diskutere kunne f.eks. være:

  • Taler vi det samme sprog? Mener vi egentlig det samme når vi siger det her?
  • Hvilke roller indtager man, og hvilke bliver det muligt for den anden at indtage? Hvem har magten til at positionere den anden?
  • Hvordan kan man overhovedet positionerer sig selv, hvis man nu har levet et helt liv med dominerende selvfortællinger om inkompetence og utilstrækkelighed?

Hvis I har konkrete dilemmaer, spørgsmål eller cases, som berører dette område, så er i meget velkomne til at sende dem til mig på mail inden oplægget, så kan de evt. komme op i anonymiseret form og blive diskuteret på selve dagen.

Helle Winum (hewi@ucsyd.dk)

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk