UC SYD logo

SRE/SRA - Tilmelding til valgmodul 11C og 11D for hold SRE17EA, SRE17EC, SRA17-SA og SRA17-SB


Dato og tid

Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 08:00 til Tirsdag d. 30. juni 2020 kl. 08:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 08:00

Sted

UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

SRE/SRA - Tilmelding til valgmodul 11C og 11D for hold SRE17EA, SRE17EC, SRA17-SA og SRA17-SB


På socialrådgiveruddannelsen er modul 9 og modul 11 valgmoduler, placeret på henholdsvis 5. og 6. semester, hvilket betyder, at du skal træffe et valg. Fristen herfor fremgår af linket.

På modul 9 står valget mellem valgmodul 9A "Udsatte børn og unge" og valgmodul 9B "Beskæftigelse".

På modul 11 står valget mellem valgmodul 11C "Voksne udsatte og personer med handicap", valgmodul 11D "Projektledelse, koordinering og organisationsforståelse" ELLER 9A eller 9B alt efter hvilken du fravalgte tidligere.

Modul 11D oprettes ved min. 8 deltagere, hhv. Esbjerg og Aabenraa. Såfremt modul 11D kun oprettes eet sted (ved for få tilmeldte), enten Esbjerg eller Aabenraa, er det muligt for de studerende, der ønsker det, at deltage på det Campus, hvor modulet oprettes. 

Det første valg du træffer på uddannelsen, vil altid blive afsluttet med en ekstern prøve. Det efterfølgende valg vil blive afsluttet med en intern prøve.

Vær opmærksom på, hvis der ønskes et valgmodul 9A eller 9B, så skal dette modul tages sammen med deltidsholdet. Det betyder, at der vil være en anden undervisningsform end vanligt.

Med venlig hilsen
Studieadministrationen

Kontaktinformationer til arrangør

Socialrådgiveruddannelsen
Tlf: +45 72663015
maan@ucsyd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Socialrådgiveruddannelsen
Tlf: +45 72663015
maan@ucsyd.dk