UC SYD

Praktikforberedelsesmøde for praktik 2 den 20. maj 2020


Dato og tid

Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 12:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 12:30

Sted

UC SYD Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø UC SYD Campus Esbjerg
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Arrangør

UC SYD
Tlf: +45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Kære praktikvejleder

Du inviteres hermed til praktikforberedelsesmøde for praktik 2 på Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

onsdag, den 20. maj 2020 kl. 12.00 – 15.00

Mødet afholdes af studietovholderen, og du vil her få mulighed for at møde de studerende og de andre praktikvejledere, samt få informationer om den kommende praktikperiode, herunder også om fx mødepligt og deltagelsespligt, arbejdsportfolio, praktikprøve, 2/3 dels samtalen og vejleders opgaver i Praktikportalen.

Mødet finder sted i følgende lokaler:

Lokale 7117 & 7118 for DTP - Dagtilbudspædagogik
Lokale E-7120 for SFP – Skolefritidspædagogik
Lokale 4176 for SSP - Social- og Specialpædagogik

Ønsker du at deltage, bedes du tilmelde dig senest den 7. maj 2020 kl. 12.00.

Venlig hilsen

Lisa Elisabeth Markussen
Studieadministrativ medarbejder

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
Tlf: +45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
Tlf: +45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk