UC SYD

Aktuelle arrangementer

Hoppeline 3-6 år

15. august 2018 til 31. januar 2021 - I egen daginstitution

Hjertet i Projekt Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. Det fysiske materiale er gratis og suppleres af on-linemateriale, som frit kan printes, høres, ses og opleves på hjemmesiden Hoppeline.dk.

Hoppeline 1½-3 år

1. september 2018 til 30. december 2020 - I egen daginstitution

Hjertet i Projekt Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. Det fysiske materiale er gratis og suppleres af on-linemateriale, som frit kan printes, høres, ses og opleves på hjemmesiden Hoppeline.dk.

Kom til informationsmøde om Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje

13. september 2018 til 27. september 2018 - UCL Campus Odense

Den nye Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje skal bidrage til at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom, psykisk sygdom og personer med flere samtidige og komplekse sygdomme.

Tilmelding vedr. praktik 1 studerende pr. 01.02.2019

18. september 2018 til 2. oktober 2018 - UC SYD Campus Aabenraa

Kære praktikinstitutioner. Vi er i færd med, at tilrettelægge praktikforløbet for praktik 1 for foråret 2019. Praktik 1 er ulønnet og finder sted i perioden fra d. 01.02 - 22.03.2019..

Tilmelding til valgmodul 9A og 9B for hold 16EAB og 16-SAB

20. september 2018 til 30. september 2018 - UC SYD

Du har valget mellem: Valgmodul 9A "Udsatte børn og unge". Valgmodul 9B "Beskæftigelse"

Tilmelding til valgmodul 11C og 11D for hold 15ED

20. september 2018 til 7. oktober 2018 - UC SYD

Tilmelding til valgmodul 11C og 11D for hold 16FAB og 16-V

20. september 2018 til 30. september 2018 - UC SYD

2. Introduktionsdag til HK-kompetenceudvikling

Tilmeldingsfrist overskredet 27. september 2018 kl. 09:30 til 14:30 - Scandic Kolding

Der afholdes 2. introduktionsdag til HK-kompetenceudvikling d. 27. september kl. 9.30-14.30 på Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding. Programmet er relevant for alle medarbejdere med HK-relaterede arbejdsopgaver.

Ledelseskommissionen – banale budskaber eller vigtige anvisninger?

Tilmeldingsfrist overskredet 27. september 2018 kl. 15:30 til 17:30 - UC SYD, Videreuddannelse

Offentlig ledelse er noget særligt. Det er der udbredt forståelse af. Men hvordan skaber den offentlige leder den efterspurgte værdi, højere effektivitet, medarbejdertrivsel og velfærd for borgerne?

100 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Konference om erfaringer med tidlig tysk

2. oktober 2018 kl. 09:00 til 15:30 - UC SYD Campus Aabenraa, Multisalen A 0 58

Kom og hør om erfaringer med tidlig tysk. UC SYD afholder i samarbejde med Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune konference om tidlig tysk. Tønder og Aabenraa Kommune har gennem et projekt støttet af A. P. Møller fonden indført tidlig tysk.

Tværprofessionelt samarbejde mellem sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger

22. oktober 2018 kl. 12:20 til 15:00 - UC SYD Campus Aabenraa

Et konstruktivt samarbejde med fokus på den fælles opgave bliver mere og mere væsentligt inden for velfærdsprofessionerne.

Ordblindhed, inklusion og teknologi i grundskolen

24. oktober 2018 kl. 09:00 til 15:30 - UC SYD Campus Kolding

Vi skal have alle ordblinde med i grundskolen! En dag om ordblindhed, inklusion og teknologi. Når der er ca. 2 ordblinde i hver klasse, hvad gør man så? Målgruppen er lærere og pædagoger fra grundskolen, lærer- og pædagogstuderende

Fra 0 kr.

Læs mere

KOSMOS Konference om sundhedsfremme og databehandling i skolen

25. oktober 2018 kl. 09:00 til 16:45 - Kolding Uddannelsescenter

Målgruppe. Konferencen er åben for alle med tilknytning til og interesse for elevers læring, trivsel og sundhed i skolen. Udbytte for deltagerne. Hvordan kan arbejdet med data understøtte skolens kerneopgave: Undervisning, læring og dannelse?

Fra 425 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Praktiklærerkursus for Sønderborg Kommune

25. oktober 2018 til 22. november 2018 - Sønderborg Kommune Udviklingshuset HR

KursusbeskrivelseKurset retter sig mod praktiklærere ved skoler, som samarbejder med Læreruddannelsen i UC SYD Haderslev om praktik.

Professionshøjskolernes arbejdsseminar om vidensomsætning i uddannelse og undervisning

9. november 2018 kl. 10:00 til 15:30 - UC SYD Campus Kolding

Arbejdsseminar for ledere og medarbejdere ved professionshøjskolerne. Fredag den 9. november 2018 kl. 10.00-15.30. UC SYD, CAMPUS Kolding, Dyrehavevej 116, Kolding.

Temadag om Interkulturalitet - mødet med etniske minoriteter i social- og sundhedssystemet

15. november 2018 kl. 12:30 til 16:30 - UC SYD Campus Kolding

Møder du etniske minoriteter i dit arbejde? Møder du dem i det sundheds- eller det socialfaglige felt? Så er seminariet her noget for dig! Det giver svar på nogle af de udfordringer der er.

MÆNDS SUNDHED OG SYGDOM I SAMFUNDET

19. november 2018 kl. 09:00 til 15:00 - UC SYD Campus Kolding

1.000 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Hot Spot - Digital skrivedidaktik

22. november 2018 kl. 12:00 til 16:30 - UC SYD Campus Haderslev, C-124 Ny kantine

At skrive digitale tekster og færdes i digitale læringsmiljøer kræver særlige kompetencer og nye praksisformer for deltagelse. Derfor er det vigtigt at understøtte og udvikle elevernes skrivekompetencer..

575 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Konference om eksklusion - Vi skal forstå, før vi handler

29. november 2018 kl. 09:30 til 15:30 - UC SYD Campus Kolding

Eksklusion i unges familie og netværk, bolig og lokalområde, uddannelse og arbejde. Hvad skubber unge ud af fællesskabet? Hvordan opleves det at stå udenfor? Og hvad siger forskningen om eksklusionsprocesser og deres konsekvenser?

Fra 250 kr.
[ekskl. moms]

Læs mere

Temadag om Interkulturalitet - mødet med etniske minoriteter i social- og sundhedssystemet

8. maj 2019 kl. 12:30 til 16:30 - UC SYD Campus Kolding

Møder du etniske minoriteter i dit arbejde? Møder du dem i det sundheds- eller det socialfaglige felt? Så er seminariet her noget for dig! Det giver svar på nogle af de udfordringer der er.

Om UC SYD


UC SYD udbyder 15 professionsbacheloruddannelser og en lang række videreuddannelser. Vi har fire forskningsprogrammer og medvirker i udviklingsprojekter i samarbejde med vores aftagere. Vi driver også Center for Undervisningsmidler og Studievalg Sydjylland.

Du finder os i Esbjerg, Haderslev, Kolding, og Aabenraa.

Kontaktoplysninger


UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Telefonnummer: +45 72662000
E-mail: ucsyd@ucsyd.dk
Hjemmeside: www.ucsyd.dk/forside/