UC SYD

Aktuelle arrangementer

Hoppeline 3-6 år

15. august 2018 til 31. januar 2021 - I egen daginstitution

Hjertet i Projekt Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. Det fysiske materiale er gratis og suppleres af on-linemateriale, som frit kan printes, høres, ses og opleves på hjemmesiden Hoppeline.dk.

Hoppeline 1½-3 år

1. september 2018 til 30. december 2020 - I egen daginstitution

Hjertet i Projekt Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. Det fysiske materiale er gratis og suppleres af on-linemateriale, som frit kan printes, høres, ses og opleves på hjemmesiden Hoppeline.dk.

Tværprofessionelt samarbejde mellem sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger

Tilmeldingsfrist overskredet 22. oktober 2018 kl. 12:20 til 15:00 - UC SYD Campus Aabenraa

Et konstruktivt samarbejde med fokus på den fælles opgave bliver mere og mere væsentligt inden for velfærdsprofessionerne.

Ordblindhed, inklusion og teknologi i grundskolen

Tilmeldingsfrist overskredet 24. oktober 2018 kl. 09:00 til 15:30 - UC SYD Campus Kolding

Vi skal have alle ordblinde med i grundskolen! En dag om ordblindhed, inklusion og teknologi. Når der er ca. 2 ordblinde i hver klasse, hvad gør man så? Målgruppen er lærere og pædagoger fra grundskolen, lærer- og pædagogstuderende

Fra 0 kr.

Læs mere

KOSMOS Konference om sundhedsfremme og databehandling i skolen

Udsolgt 25. oktober 2018 kl. 09:00 til 16:45 - Kolding Uddannelsescenter

Målgruppe. Konferencen er åben for alle med tilknytning til og interesse for elevers læring, trivsel og sundhed i skolen. Udbytte for deltagerne. Hvordan kan arbejdet med data understøtte skolens kerneopgave: Undervisning, læring og dannelse?

Fra 425 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Praktiklærerkursus for Sønderborg Kommune

Tilmeldingsfrist overskredet 25. oktober 2018 til 22. november 2018 - Sønderborg Kommune Udviklingshuset HR

KursusbeskrivelseKurset retter sig mod praktiklærere ved skoler, som samarbejder med Læreruddannelsen i UC SYD Haderslev om praktik.

Professionshøjskolernes arbejdsseminar om vidensomsætning i uddannelse og undervisning

9. november 2018 kl. 10:00 til 15:30 - UC SYD Campus Kolding

Arbejdsseminar for ledere og medarbejdere ved professionshøjskolerne. Fredag den 9. november 2018 kl. 10.00-15.30. UC SYD, CAMPUS Kolding, Dyrehavevej 116, Kolding.

Temadag om Interkulturalitet - mødet med etniske minoriteter i social- og sundhedssystemet

15. november 2018 kl. 12:30 til 16:30 - UC SYD Campus Kolding

Møder du etniske minoriteter i dit arbejde? Møder du dem i det sundheds- eller det socialfaglige felt? Så er seminariet her noget for dig! Det giver svar på nogle af de udfordringer der er.

Vejledermøde praktik 2 og 3

15. november 2018 kl. 14:00 til 16:00 - UC SYD Campus Aabenraa, Multisalen A 0 58

Tilmelding til praktikvejledermøde for praktik 2 og 3 i Multisalen kl. 14.00-16.00. Formøde til praktik 2 og 3 for vejledere.

MÆNDS SUNDHED OG SYGDOM I SAMFUNDET

19. november 2018 kl. 09:00 til 15:00 - UC SYD Campus Kolding

1.000 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Hot Spot - Digital skrivedidaktik

22. november 2018 kl. 12:00 til 16:30 - UC SYD Campus Haderslev, C-124 Ny kantine

At skrive digitale tekster og færdes i digitale læringsmiljøer kræver særlige kompetencer og nye praksisformer for deltagelse. Derfor er det vigtigt at understøtte og udvikle elevernes skrivekompetencer..

575 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Konference om eksklusion - Vi skal forstå, før vi handler

29. november 2018 kl. 09:30 til 15:30 - UC SYD Campus Kolding

Eksklusion i unges familie og netværk, bolig og lokalområde, uddannelse og arbejde. Hvad skubber unge ud af fællesskabet? Hvordan opleves det at stå udenfor? Og hvad siger forskningen om eksklusionsprocesser og deres konsekvenser?

Fra 250 kr.
[ekskl. moms]

Læs mere

Deltagelse i studiedag for vejledere i praktik 2

28. januar 2019 kl. 08:15 til 13:55 - UC SYD Campus Aabenraa

Kære vejeldere. På studiedagen d. 28. 1. 19 er der mulighed for at deltage sammen med din studerende. Det er muligt for vejledere at shoppe "ind og ud" af programmet, som det nu kan komme hen i fht arbejdstid mv. Programmet ser således ud: 8.

Temadag om Interkulturalitet - mødet med etniske minoriteter i social- og sundhedssystemet

8. maj 2019 kl. 12:30 til 16:30 - UC SYD Campus Kolding

Møder du etniske minoriteter i dit arbejde? Møder du dem i det sundheds- eller det socialfaglige felt? Så er seminariet her noget for dig! Det giver svar på nogle af de udfordringer der er.

Om UC SYD


UC SYD udbyder 15 professionsbacheloruddannelser og en lang række videreuddannelser. Vi har fire forskningsprogrammer og medvirker i udviklingsprojekter i samarbejde med vores aftagere. Vi driver også Center for Undervisningsmidler og Studievalg Sydjylland.

Du finder os i Esbjerg, Haderslev, Kolding, og Aabenraa.

Kontaktoplysninger


UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Telefonnummer: +45 72662000
E-mail: ucsyd@ucsyd.dk
Hjemmeside: www.ucsyd.dk/forside/