UC SYD

Tværprofessionelt samarbejde i den nye folkeskole


Dato og tid

Torsdag d. 23. november 2017 kl. 14:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 16. november 2017 kl. 08:00

Sted

Campus Aabenraa
Campusalle 20
6200 Aabenraa
Denmark

Arrangør

UC SYD, Majbritt Stenfatt Larsen, sekretær
+45 72665267
msla@ucsyd.dk

Hvordan skaber vi det bedste samarbejde mellem pædagoger, lærere og ledere?

UC SYD har siden folkeskolereformen i 2014 via Forskningsprogram for Dagtilbud og Skole haft et særligt fokus på samarbejdet mellem pædagoger, lærere og deres ledere. Det er der kommet en række spændende og relevante forskningsartikler ud af. Disse er blevet samlet i en antologi, der udgives i forbindelse med denne konference. En del af disse nye forskningsresultater præsenteres og diskuteres i forhold til deres praksisrelevans. Det drejer sig om både det konkrete samarbejde mellem pædagoger og lærere i de nye læringsrum, den uformelle kommunikations betydning og ledelsens og forvaltningens betydning for samarbejdet. Samtlige oplæg vil adressere resultaternes praksisrelevans.

Program

14.00

Velkomst, dagen program og introduktion til forskningsprojektet og antologien
ved tovholder på dagen lektor, ph.d. Hans Henrik Hjermitslev, UC SYD 

14.25

Mellem skole og forvaltning
Docent, ph.d. Thomas R.S. Albrechtsen, UC SYD vender blikket mod skolelederes meningsskabelse i en tid med omfattende forandringstiltag, der griber ind i måden at lave og lede skole på.

14.50

Det tværprofessionelle samarbejde såvel som ledelse kan ikke fungere uden den uformelle kommunikation
Udviklingen af skolens nye læringsrum; undervisning, bevægelse, faglig fordybelse og den åbne skole fungerer ikke uden den uformelle kommunikation i dørene, på gangene, ved kaffemaskinen osv. Disse ’hotspots’ er væsentlige for at begge professioner kan udføre deres arbejde både monoprofessionelt og tværprofessionelt.  
ved docent, ph.d. Bo Morthorst Rasmussen, UC SYD

15.15

Kaffepause

15.45

Både lærere og pædagoger underviser og opdrager
Resultatet er ikke overraskende, at lærere både underviser og opdrager, som de altid har gjort, men det gør pædagogerne også. Der er dog stor forskel mellem de to faggrupper og indbydes i faggrupperne. Og det har ikke kun stor betydning for det tværprofessionelle og diskussionen omkring behovet for fællesfaglighed i samarbejdet, det har også stor betydning for den faglige dialog og udviklingen af de nye læringsrum.
ved lektor Helle Bjerresgaard, UC SYD 

16.10

Pædagogerne og lærerne oplever at deres professionsdannelse bliver sat på spil
Undersøgelsen viser for det første, hvordan det særligt er i den nye understøttende undervisning efter reformen, at pædagogerne oplever at deres professionsdannelse bliver sat på spil, og de prøver at finde ud af, hvordan de kan være loyale over for deres egen faglighed. For det andet rejser undersøgelsen spørgsmål om, hvordan pædagoger agerer som inklusionsagenter i skolen.
ved ph.d.-studerende Cristina Daniela Gulløv, UC SYD

16.35

Fra kald til konkurrencestat: Pædagogers og læreres professionsdannelse i historisk lys
For at forstå den nuværende debat om pædagogers og læreres rolle i den nye folkeskole er det nødvendigt at kigge på professionernes historie.

Hans Henrik Hjermitslev viser, hvordan pædagogen har udviklet sig fra at være en yngre kvinde med hjertet på rette sted, der følte sig kaldet til at hjælpe og udvikle udsatte børn i nationalstaten fra 1900 til 1945, over efterkrigstidens venstreorienterede og samfundskritiske lønarbejder i velfærdsstaten fra 1945 til 1990 til den professionelle pædagog og inklusionsspecialist i konkurrencestaten, og hvordan lærerens identitet er transformeret fra landbokulturens folkelærer i nationalstaten over efterkrigstidens demokratiske rollemodel i velfærdsstaten til den professionelle læringsekspert i konkurrencestaten.

17.00

Tak for i dag

 

 

ANTOLOGI

Hans Henrik Hjermitslev, Thomas R.S. Albrechtsen og Bo Morthorst Rasmussen (red.): Professionsdannelse på tværs: Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole

Bogen sælges til særpris 295,- kr. (normalpris 380,- kr.)

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, Majbritt Stenfatt Larsen, sekretær
+45 72665267
msla@ucsyd.dk