UC SYD logo

Temadag - Den protreptiske samtale


Dato og tid

Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 14. maj 2018 kl. 09:00

Sted

UC SYD Campus Haderslev, Festsalen, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev UC SYD Campus Haderslev, Festsalen
Lembckesvej 7
6100 Haderslev

Temadag - Den protreptiske samtale


- et redskab til personlig og fælles udvikling i tider med disruptive forandringer.

Protreptik er egentlig en slags lederuddannelse eller en måde at tænke ledelse på. Protreptik er en ”kunst” , der går ud på, at vende mennesker mod det vigtige og derved rette fokus på efterstræbelsesværdige konkrete handlinger. Protreptikken baserer på den græske filosof Sokrates´ filosofiske pædagogik. Kendetegn for denne tilgang er den dialogiske samtale, der bidrager til, at der udvikles en viden, som i et vist omfang allerede er til stede, men skal udfoldes og præciseres gennem dialogisk spørgen. Protreptikken er en samtalekunst, der er funderet i værdier.

Den sokratiske dialog kan bl.a. anvendes af ledere for at udvikle forståelse for og understøtte håndteringen af disruptive forandringer i samfund og organisationer ved at udfolde centrale begreber og værdier, der kan danne basis i disse udviklinger. Forløbet på denne temadag tager bl.a. udgangspunkt i Ole Fogh Kirkebys bog: Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis.

Protreptikken indeholder også den forudsætning, at sproget lejrer sig om og forankrer sig i værdier, fordi det gør en kommunikativ praksis, og dermed vores sociale væren, mulig. Talen anskueliggør for os, hvad vi vil, ved og kan.” (OFK)

Temadagen gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg og grupperefleksioner, samt øvelser i at føre og deltage i den sokratiske dialog og protreptisk coaching.

Underviser: Rolf Küssner, konsulent ved Lederskolen, UC SYD

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
Tlf: +45 72665265
chbo@ucsyd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
Tlf: +45 72665265
chbo@ucsyd.dk