UC SYD

Ledelse af Digitalisering 4.0


Dato og tid

Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 08:30 til torsdag d. 8. marts 2018 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 09:00

Sted

UC SYD Campus Esbjerg, Stengårdsvej
Stengårdsvej 144
6705 Esbjerg Ø
Denmark

Arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk

Digitalisering og digitale værktøjer spiller en stadigt større rolle i den kommunale sektor, og mange kommunale ledere føler sig både udfordret og inspireret af de digitale dagsordner. Kommunale ledere skal stadig oftere lede digitalisering. Det kan være i form af indførelse af nye it-systemer og velfærdsteknologiske løsninger, udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer, forventninger fra omverdenen og et politisk niveau, der ser digitalisering som et middel til effektivisering og serviceforbedring samtidigt.

Konkret handler dette kursus om Ledelse & Digitalisering 4.0. Vi er undersøgende på betydningen for, at udvikle forretning samt gentænke ledelse af digitalisering på nye måder. Dvs. på kurset afholdes der relevante oplæg samt vi er undersøgende og kvalificerende på følgende temaer:

Kursusdag 1

Tema 1 - Forståelse og oplevelse af Disruption.

Den offentlige sektors oplevelse og forståelse med fænomenet disruption. Forskningen inden for dette tema har særligt fokus på de mønstre, der er i disruption samt forståelse for det paradigmeskift, der driver disruption. Endelig undersøges oplevelsen for de organisatoriske fokuspunkter og udfordringer, der er i forbindelse med disruption.

Tema 2 - Hvordan arbejde vi strategisk skabende med, at kvalificerer digitalisering?  

Her arbejder vi med indsigt i teorier, begreber og metoder, der relaterer sig til emner som forandringsledelse, teknologiforståelse og digitalisering. Praksisnært ønsker vi i dette tema, at være undersøgende på, hvordan organisationer ledelsesmæssigt arbejder skabende med styring og ledelse af digitalisering. Dvs. hvordan kvalificerer vi arbejdet med indførelse af nye it-systemer, teknologiske løsninger samt udvikling af medarbejdernes digitale kom­petencer.

Kursusdag 2

Tema 3 - Hvordan omsættes digitalisering til udvikling af forretningen?

Hvad bringer digitaliseringen med sig af effektivisering, omlægning af arbejdsgange. Vi er her undersøgende på, hvordan ledelsesopgaven flytter sig i takt med indtoget af digitale systemer og automatisering i den offentlige sektor. Spørgsmålet er hvad, det digitale lederskab består i, at lederen ved noget og kan noget i relation til, hvad ”digital” betyder for opgaveløsningen samt den kommunale forretningsforståelsen.

Kursusholder: Hans-Henrik Jessen / Cand.pæd.pæd.psyk / Forskning-Innovation-Videreuddannelse

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk