UC SYD

Konference - Det politiske ansvar for børns læring


Dato og tid

Torsdag d. 5. april 2018 kl. 09:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 23. februar 2018 kl. 23:00

Sted

Vingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsted
Denmark

Arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk

Konference med fokus på inspiration, refleksion og handling, så det politiske niveau i kommunerne tager medansvar for børns læring.

Torsdag 5. april 2018 kl. 9.00 - 15.30 på Vingsted Hotel & Konferencecenter

Få inspiration til det politiske arbejde
UC SYD ønsker med konferencen at inspirere det politiske niveau i kommunerne til at tage medansvar for børns læring de næste 4 år.

Deltagerne vil desuden komme til at arbejde med skitser til handlemuligheder, som efterfølgende kan videreudvikles i egen kommune.

Oplæg ved
Prorektor Alexander von Oettingen: Folkeskolen har ændret sig fra Inputstyring til Outputstyring

Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg: Hvorfor skal politikerne tage ansvar for børnenes læring?

Udviklingsdirektør Arne Eggert, KL: Hvad kan politikerne gøre for at tage ansvar for børnenes læring?

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal: Hvad kan politikerne gøre for at tage ansvar for børnenes læring? Hvad skal politikerne undlade at gøre?

Udvalgsformand Lone Ørsted, Horsens: Hvordan handlede vi i Horsens i sidste periode? Hvordan forventer jeg, at vi vil handle de kommende 4 år? Hvad forventer jeg, resultatet bliver?

Dagens forløb
Om formiddagen:

Indledning v/ UC SYD

5 oplæg med inspiration til skolepolitikernes ansvar for hvorfor, hvad og hvordan

Mulighed for spørgsmål til oplægsholderne

Om eftermiddagen arbejdes med:
Hvad har vi erfaring med, som vi forventer at fortsætte med? Hvad skal udvikles i løbet af 2018-22?

Hvad skal måske afvikles i 2018-22? Hvad vil det kræve af os? Hvad er vi blevet inspireret til at gøre?

Hvordan vil vi handle og hvornår? Udarbejdelse af ideer til handlemuligheder.

Plenum: Vores bedste ide

Evaluering af dagen

Afslutning v/ prorektor Alexander Von Oettingen


Endeligt program udsendes medio december 2017

Konferencen er for borgmestre, skolepolitikere, direktører og skolechefer.

Tilmelding senest 23. februar 2018

Spørgsmål til konferencen kan stilles til:
Hans-Henrik Jessen, hhje@ucsyd.dk
Inga Stein Michelsen, ismi@ucsyd.dk

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, sekretær Christina Henriksen Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk