UC SYD

Tværprofessionelt samarbejde mellem sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger


Dato og tid

Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 12:20 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 15. oktober 2018 kl. 09:00

Sted

UC SYD Campus Aabenraa
Campusalle 20
6200 Aabenraa
Denmark

Arrangør

UC SYD, Hans Henrik Hjermitslev
+45 7266 5652
hhhj@ucsyd.dk

Et konstruktivt samarbejde med fokus på den fælles opgave bliver mere og mere væsentligt inden for velfærdsprofessionerne. Derfor arbejder UC SYD på at styrke studerendes og professionelles viden om deres egen og de andres professioner og derigennem forbedre det tværprofessionelle samarbejde.

Ved denne konference vil der blive fokusereret på tre af de største velfærdsprofessioner, sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog. De centrale spørgsmål vil være: Hvad kendetegner de tre professioner? Hvad kan de byde ind med i det tværprofessionelle samarbejde? Hvordan skaber man det bedst mulige samarbejde til gavn for børn og borgere?   

Program

12.20 Introduktion: Velfærdsprofessioner
v/Hans Henrik Hjermitslev

12.30 Sygeplejerske
v/Bodil Bjørnshave Noe

13.00 Socialrådgiver   
v/Marie Lund Petersen

13.30 Pause

13.45 Pædagogprofessionen 
v/Hans Henrik Hjermitslev

14.15 Tværprofessionelt samarbejde
 v/Bo Morthorst Rasmussen    

14.45 Tak for i dagArrangør: Forskning og Udvikling ved UC SYD

Tovholder: Hans Henrik Hjermitslev, lektor, ph.d., Pædagoguddannelsen i Aabenraa og Forskningsprogram for Dagtilbud og Skole

 
Konferencen er gratis, men kræver tilmelding.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, Hans Henrik Hjermitslev
+45 7266 5652
hhhj@ucsyd.dk