UC SYD

Konference om erfaringer med tidlig tysk


Dato og tid

Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 09:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 28. september 2018 kl. 12:00

Sted

UC SYD Campus Aabenraa, Multisalen A 0 58
Campusalle 20
6200 Aabenraa
Denmark

Arrangør

UC SYD, sekretær Christina Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk

Kom og hør om erfaringer med tidlig tysk. UC SYD afholder i samarbejde med Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune konference om tidlig tysk.

Tønder og Aabenraa Kommune har gennem et projekt støttet af A. P. Møller fonden indført tidlig tysk. I Tønder har de indført tysk fra 0. klasse og i Aabenraa har de tysk fra 3. klasse. Det blev indført fra skoleåret 2015/16.

I Sønderborg har de haft tidlig tysk fra 0. klasse siden skoleåret 2016/17.

På konferencen som er afslutning på A. P Møller projektet vil der være fokus på erfaringerne med tidlig tysk.

Program

9.00-9.10 Velkomst

9.10-10.10 Baggrund og begrundelse for tidlig tysk. De tre kommuner kommer med oplæg fra henholdsvis forvaltningen, politikere og skoleleder, fra de tre kommuner 15 minutter til hver kommune + spørgsmål

10.10-10.30 Kaffepause

10.30-11.30 Begynderdidaktik og flersprogethed v/ Petra Daryai-Hansen, København Universitet

Hvordan kan vi tilrettelægge en tidlig sprogstart i tysk, der også tager højde for elevernes flersprogede kompetencer? Oplægget introducerer til praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart og flersprogethedsdidaktikken og viser gennem eksempler fra det fornyligt afsluttede projekt "Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed" hvordan man konkret kan arbejde med elevernes flersprogede kompetencer i begynderdidaktikken. 

11.30-12.00 Lærerkompetencer i tysk i 0.-4. klasse – et casestudie af undervisningen i tidlig tysk i

Aabenraa og Tønder kommune v/ Karen M. Aarøe, UC SYD

Den empiriske undersøgelse vil blive præsenteret. Den tager afsæt i udfordringer, som hhv. de første faglige tyskvejledere, lærere og pædagoger, der har gennemgået hhv. en uddannelse og et kompetenceudviklingsforløb med særligt fokus på tysk, ser, og deres erfaringer med, hvad der giver eleverne succesoplevelser i deres læring. Ud fra den indfaldsvinkel har vi søgt at afdække lærerkompetencer.

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.45 Workshops runde 1 (Vælg et nr. ved tilmelding til runde 1 og 2)

Workshops

  • Nr. 1 - Læringsmål, processen omkring udarbejdelse af læringsmål. v/ Winnie Rieder, Høje Kolstrup Skole Jette Matthiesen, Stubbæk Skole og Kristine Jessen, Løjt Kirkeby Skole

På workshoppen vil vi dykke ned i læringsmålene og arbejde med, hvordan de omsættes til konkret undervisning. 

  • Nr. 2 - Praktikerens tilgang til tidlig tysk, ved lærer Annegreth Brodersen, Aabenraa Kommune og lærer Lilian Jensen Tønder Kommune

På workshoppen arbejdes der med eksempler fra Stationenlernen, deltagerne skal selv arbejde i forskellige stationer.

  • Nr. 3 - Læremidler, Karen Margrethe Aarøe, UC SYD

I workshoppen om læremidler til undervisningen i tysk i 1.-5./ 6. klasse vil vi drøfte,

  • hvad der forstås ved læremidler i sprogfag
  • hvad det gode læremiddel er i tyskfaget
  • hvordan vi kan analysere og vurdere læremidler til tysk i 0.-5./6. klasse med henblik på god undervisningsplanlægning.

Vi vil se på forskellige konkrete læremidler til den tidlige sprogstart i tysk på de nævnte klassetrin.

  • Nr. 4 - Gode og dårlige eksempler på sprogpædagogisk praksis med udgangspunkt i nyere sprogteori. Camilla Hansen, UC SYD, projekt Center for mindretalspædagogik

Med udgangspunkt i nyere sprogteori og konkrete eksempler fra forskning i det danske og det tyske mindretals skoler, vil denne workshop vise gode og dårlige eksempler på sprogpædagogisk praksis. Hvordan kan man som lærer understøtte elevernes motivation og lyst til at lære et andet sprog og hvad bør man ikke gøre?

  • Nr. 5 - Aktiviteter til sprogsindlæring ved de mindste elever. Pædagog Tina Schikowski og pædagog Karen Lauritzen, Tønder Kommune.

På workshoppen præsenteres forskellige aktiviteter til sprogindlæring ved de mindste elever. Der bliver fart på og masser af bevægelse.

  • Nr. 6 - Lær tysk med KursKultur

Hvordan tilegner børn sig et nyt sprog, og hvordan kan du som tysklærer fremme elevernes sprogtilegnelse? v/Susanne Ries og Alisha-Kay Plambeck, Kurskultur, Region Sønderjylland/Slesvig

På workshoppen præsenteres KursKulturs gratis materialer, og der gives praktiske eksempler på, hvordan man kan arbejde med dem i undervisningen. Du vil få et kort teoretisk indblik i børnenes fremmedsprogstilegnelse og kommer til at afprøve forskellige sprogaktiviteter, som bl.a. knytter sig til arbejdsmaterialerne ”Rødgrød & Rübenmus”, ”Vi lærer tysk” og ”Erik und die Wikinger”.   

13.45-14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Workshop runde 2

15.00-15.30 Afsluttende perspektivering v/ Alexander Christian von Oettingen

Dagens ordstyrer: Jens Juulsgaard Larsen.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, sekretær Christina Bonde
+45 72665265
chbo@ucsyd.dk