UC SYD

Ledelseskommissionen – banale budskaber eller vigtige anvisninger?


Dato og tid

Torsdag d. 27. september 2018 kl. 15:30 til 17:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 24. september 2018 kl. 12:00

Sted

UC SYD, Videreuddannelse
Stengårdsvej 144
6705 Esbjerg Ø
Denmark

Arrangør

UC SYD, faglig leder Anne Tolstrup Gregersen
+45 72665242
atgr@ucsyd.dk

Debat om, hvordan offentlige ledere kan omsætte Ledelseskommissionens anbefalinger til konkrete handlinger.

Offentlig ledelse er noget særligt. Det er der udbredt forståelse af. Men hvordan skaber den offentlige leder den efterspurgte værdi, højere effektivitet, medarbejdertrivsel og velfærd for borgerne? Det har ledelseskommissionen med sine analyser og anbefalinger sat fokus på.

Kom og hør Dorthe Gylling Crüger, medlem af Ledelseskommissionen, uddybe Ledelseskommissionens anbefalinger og deltage i debat om, hvordan den offentlige leder kan omsætte anbefalingerne til konkrete handlinger.

Om Dorthe Gylling Crüger

Dorthe Gylling Crüger har mangeårig erfaring som leder i det offentlige. Hun er læge og har igennem de sidste 12 år været ledende overlæge, cheflæge, lægelig direktør og administrerende sygehusdirektør. Derudover har Dorthe Gylling Crüger en stærk fundering i en fagprofession med stolte fagprofessioner og kender således det interne krydspres, der kan opstå imellem fagprofessionens forskrifter og den ledelsesmæssige prioritering.

Det får du ud af temadebatten

Du får viden om ledelseskommissionens anbefalinger formidlet af ledelseskommissionens eget medlem. Gennem diskussion får du omsat anbefalingerne til praksisnære handlinger.

Program

  • Velkomst v. Anne Tolstrup Gregersen, UC SYD.
  • Oplæg ved Dorthe Crüger om ledelseskommissionens anbefalinger.
  • Gruppediskussion om, hvordan anbefalinger kan omsættes til praksisnære handlinger.
  • Plenumdebat med Dorthe Crüger og eventuelle spørgsmål.

Praktiske informationer

Der vil være kaffe og te, kage og frugt undervejs.

Debatten henvender sig til offentlige mellemledere.

Toastmaster Line Berner, UC SYD

Maks. 60 deltagere -  efter først til mølle-princippet

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD, faglig leder Anne Tolstrup Gregersen
+45 72665242
atgr@ucsyd.dk