UC SYD

Studiedag med vejleder innovation og forandring - praktik 3


Dato og tid

Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 12:20 til 13:55

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 22. marts 2020 kl. 12:00

Sted

UC SYD Campus Aabenraa, Multisalen A 0 58, Campusalle 20, 6200 Aabenraa UC SYD Campus Aabenraa, Multisalen A 0 58
Campusalle 20
6200 Aabenraa

Arrangør

UC SYD
Tlf: +45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Kære praktikvejledere i praktik 3

I inviteres med til studiedag, den 25.3. kl. 12.20-13.55, som handler om videns- og færdighedsmålet Forandringsprocesser og innovation.  Det er frivilligt at deltage.

Som et særligt handleplansinitiativ har vi på UCSYD Aabenraa valgt at have fokus på videns- og færdighedsmålet om innovation og forandring, så de studerende bliver rustet til den virkelighed de møder i praksis. De studerende er nu godt i gang med et innovationsprojekt, som også er omdrejningspunktet på tre studiedage i forbindelse med praktik 3:

Studiedag 1 har handlet om begrebsdefinition og -afklaring omkring innovation samt en introduktion til metoden aktionslæring.

Studiedag 2 har handlet om fremlæggelser af foreløbige fund i innovationsprojektet samt et fokus på, hvilke forandringsprocesser, der er igangsat i praksis.

Studiedag 3 vil handle om diskussioner, erfaringsudveksling og inspiration blandt studerende og praktikvejledere omkring eventuel implementering af innovationsprojekt i praksis.

Vi har erfaring med, at det har afgørende betydning, at studerende og praktikvejledere arbejder tæt sammen omkring innovationsprojektet. Dette dels fordi praktikvejledere har stor viden om den praksis de studerende befinder sig i, og dels fordi der er større chance for, at innovationsprojektet bliver implementeret, når både studerende og praktikvejledere løbende og afsluttende får diskuteret og reflekteret over projektet.

Vi håber at se så mange som muligt på studiedagen.

 

Venlig hilsen

Michael Vinding Clausen og Mette Steiner

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
Tlf: +45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
Tlf: +45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk