Hop til hovedindholdet

UC SYD logo

Forskningsseminar - Empirisk dannelsesforskning


Dato og tid

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 09:00 til Fredag d. 23. marts 2018 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 09:30

Sted

Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2 , 7182 Bredsted Vingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsted

Forskningsseminar - Empirisk dannelsesforskning


Arrangementsbeskrivelse

Fra pædagogik til empirisk dannelsesforskning.

Aldrig har vi forsket så meget i læring, læremidler, didaktik, digitale medier, inklusion, nye læringsformer etc., og aldrig før har vi haft så mange data og informationer til rådighed. Alligevel har vi svært ved at se både, hvordan den empiriske viden transformeres til pædagogiske teorier, og hvad det betyder for praksis. Afstanden mellem forskningen og praksis er blevet større og ikke mindre.

Er det fordi uddannelsesforskningen ofte ikke er pædagogisk i sine undersøgelsesmetoder og sit genstandsfelt? Skyldes det, at den pædagogiske teoretiske diskurs mere og mere er fraværende og uden reel betydning for empiriske undersøgelser? Man forsker på livet løs, men aner ikke, om det, man forsker i, også fører til en pædagogisk erkendelse og handlen? Eller skyldes det praksis og lærerens manglende forskningsorientering?

Med konferencen Empirisk dannelsesforskning vil vi igen sætte spot på mødet mellem pædagogik, dannelse og empirisk forskning.

Oplægsholdere
Prof. Gert Biesta, Brunel University, London
Prof. Johannes Bellmann, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Prof. Dr.phil. Michael Uljens, Åbo Akademi University
Prof. Dr. Phil. Lars Henrik Schmidt, DPU, Aarhus Universitet
Prof. Ph.d. Lene Tanggaard, Aalborg Universitet
Prorektor Dr. pæd. Alexander von Oettingen, UC SYD

Yderligere oplæg fra
Forskningschef Ph.d. Keld Thorgaard UCSYD
Docent Ph.d. Thomas Illum Hansen, UCL
Adjunkt Ph.d. Carsten Fogh Nielsen, DPU, Århus Universitet
Lektor Ph.d. Keld Skovmand, UCL 
Lektor Ph.d. Thomas Aastrup Rømer DPU, Århus Universitet 
Adjunkt Ph.d. Casper Feilberg Aalborg Universitet

Målgruppe
Forskere på skoleområdet fra universiteter og professionshøjskoler, undervisere fra universiteter og professionshøjskoler, skolefolk og konsulenter fra kommuner og andre med interesse for forskning på skoleområdet.

Arrangør

UC SYD

Se programmet her
Program

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >